Økologi

Fremtidens madhåndværk er økologisk

Hotel- og Restaurantskolen har opstillet en lang række ambitiøse mål inden for økologi.

Først og fremmest med henblik på at gøre fremtidens madhåndværkere bevidste om økologi og i stand til at tage stilling til økologien selv.

Men vi ønsker også at bidrage til den økologiske udvikling generelt ved at stille krav til leverandører af skolens mange råvarer hver dag.

Som Nordens største brancheskole af sin slags, vil vi være med til at sætte et eksempel.

Økologisk omlægning 2013-15

I 2013 begyndte vi en omfattende økologisk omstilling af skolen, støttet af EU og Fødevareministeriets Landdistrikts-program – en del af økologifremmemidlerne fra NaturErhvervstyrelsen – som led i regeringens handlingsplan 2020.oekoomlaegning_eu_ministeriet

Det støttede omlægningsprojekt sluttede formelt set i maj 2015 med et stort økotopmøde på skolen for alle interesserede, men vi arbejder fortsat videre for økologien – og dét selvom vi allerede har nået følgende:

Foreløbige resultater

  • Det Økologiske Sølvspisemærke i skolens kantiner
  • Økologiprocenten på råvarer til undervisningsbrug er oppe på 63 %
  • Økologisk råvareforbrug i skolens praktikcenter (75 %)
  • Den samlede økologiprocent på indkøb til hele skolen er på 68 % økologi (januar 2015)
  • En ny indkøbsstrategi til fortsat understøttelse af omlægningen
  • Kompetenceløft af undervisere og kantinemedarbejdere
  • Faglige arrangementer og seminarer om emnet.
  • Delvist selvforsynende på udvalgte økologiske råvaregrupper takket være urbant landbrug.
  • Mindre madspild og optimeret råvareudnyttelse som naturlig konsekvens af andre omkostninger ved økologisk råvareindkøb

oeko-soelvmaerke

Du kan læse en kort “pixie-rapport” eller en fuld rapport om skolens økologiske omlægning skrevet til inspiration for andre, der er interesserede i at omlægge til økologi.

Hvad så med økologien i dag?

Vi fortsætter selvfølgelig stadig indsatsen for øget økologi på skolen, i Danmark, i verden. Bl.a. arbejder vi på at komme endnu højere op i skolens økoprocenter, hvor kødprodukter er næste indsatsområde. Vi arbejder også at udvikle en ny indkøbspolitik og samarbejde med leverandører.

Øko-Ungdomsrådet

Kalø Økologiske Landbrugsskole og Hotel- og Restaurantskolen har i foråret 2015 åbnet op for et fremtidigt fast samarbejde: På begge skoler ønsker vi tættere dialog mellem landmænd og producenter for skabe og bidrage til bæredygtig fødevareinnovation – i køkkenet, såvel som i marken. Vores fremtidige madhåndværkere her fra Hotel- og Restaurantskolen skal være i tæt dialog med landmændene, der producerer råvarerne til køkkenet.

Elever fra Kalø Vig og Hotel- og Restaurantskolen gik derfor i maj 2015 sammen med Økologisk Landsforening om at sikre de unges indflydelse på fremtidens økologi. Ti elever fra hver skole stiftede sammen det nye Øko-Ungdomsråd, hvis første opgave var at formidle og debattere økologien på Folkemødet Bornholm.

Se billeder fra Øko-Ungdomsrådet her