Bæredygtighed

For bedre miljø og bedre skole

Spørgsmålet om bæredygtighed er på spil i alle Hotel- og Restaurantskolens aktiviteter. I undervisning, til events, i eget forbrug og som et opmærksomhedspunkt til vores samarbejdspartnere om forskellige arrangementer.

Vi satte målrettet ind på at øge sundhed, økologi og bæredygtighed i 2013.

I dag har vi bl.a.:

  • Forbedret affaldssorteringen – og mindsket affaldsmængde
  • Igangsat udfasning af engangsemballage generelt – vi tilbyder f.eks. skolens elever meget billigere varme drikkevarer, hvis de selv medbringer genanvendelig kop
  • Planlægning og tilberedning af måltider med et lavt klimaaftryk
  • Mindsket madspild og -affald fra undervisning og kantiner med 50 % (målet er at nå fra 10 ton til 5 ton per måned)
  • Etablering af grønnere læringsrum på skolen for konkret kendskab til ‘jord til bord’. Bl.a. ved anlægning af et urbant landbrug
  • Oprettelse af adskillige bæredygtige kurser og efteruddannelser. Bl.a. Food Coordinator-uddannelsen om mindre madspild.

Ovenstående arbejder vi naturligvis løbende med at optimere.

På sigt vil vi også opnå:

  • Etablering af vedvarende energiformer på skolen
  • Et væksthus på skolen som supplerende grønt læringsrum ud over bylandbruget
  • Udvikling af endnu flere efteruddannelsestilbud om bæredygtighed til branchen – i særlig grad med fokus på bedre råvareudnyttelse og mindre madspild.