Inspiration til økologisk omlægning

Hotel- og Restaurantskolen er den første uddannelsesinstitution i Danmark, der har gennemført en så massiv økologisk omstillingsproces.

Økologisk omlægning af Hotel- og Restaurantskolen

I 2013 startede et 1,5-årigt omfattende økologisk omlægningsprojekt af Hotel- og Restaurantskolen. Projektet er en del af skolens gennemgående SØB-strategi: Sundhed, Økologi og Bæredygtighed skal fremmes og styrkes på alle niveauer og områder. I undervisningen, i det mad, vi spiser, i skolens indkøb, hverdag etc.

Én af hovedmålsætningerne i omlægningsprojektet lød på at omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede indkøb af fødevarer til 60 % økologi. Skolens kantine skulle omstilles til 75 % økologi.Da projektet begyndte i efteråret 2013, lå skolen samlet set på en økologiprocent på blot 9%.

I dag er det lykkedes at nå målet – og mere til. Bl.a. har kantinepersonalet gjort et kæmpe stykke arbejde for at opnå det økologiske Sølvspisemærke i skolens kantiner. Egentlig har storkøkkener ret til sølvmærket allerede ved 60% økologi. Vi besluttede dog sidste år at gå efter de 75% for kantinen inden udgangen af 2014.oeko-soelvmaerke

Få del i vores erfaring

Vi fortæller gerne om det omfattende økologiske omstillingsprojekt i sin helhed og de konkrete skridt på vej til målet.

Blandt andet fejrede vi afslutningen af det støttede omlægningsprojekt med et stort, økologisk “topmøde” på Hotel- og Restaurantskolen i maj 2015. Her kunne alle interesserede frit tilmelde sig og møde op for at høre om, hvordan vi har båret os ad med kompetenceløft af medarbejdere, om økologi i undervisningen, og om, hvordan vi har opnået den ønskede økologiprocent for skolens samlede råvareforbrug.

Ind i mellem oplæg og taler af FødevareministerietKøbenhavns MadhusLandbrug & FødevarerØkologisk Landsforening m.fl. tog vi på ‘tour de køkken’ og oplevede økologien hos eleverne selv i deres undervisning – og naturligvis med økosmagsprøver undervejs.

Se billederne på Facebook her

Fremtidens økologi – hvordan?

Vi har selvfølgelig ikke tænkt os at hvile på laurbærene, bare fordi det første projekt er afrundet. Her kan du læse mere om vores mål og arbejde på økologi på Hotel- og Restaurantskolen.

Pixie-guide og fuld rapport til fri afbenyttelse

Vi ønsker også fortsat at gå forrest for økologiens udbredelse og sætte et godt eksempel for fremtidens madhåndværkere, for servicebranchen og for producenter, leverandører og samarbejdspartnere.  Derfor har vi udgivet to brochurer med vores vigtigste erfaringer, råd og inspiration til økologisk omlægning.

  1. En lille generel pixie-version, du kan bruge som inspiration:

Kort økologirapport

  1. Den fulde evalueringsrapport:

Oeko rapport lang forside