Øko-ungdomsrådet

Nyt ungdomsråd debatterer økologi i øjenhøjde

Kalø Økologiske Landbrugsskole og Hotel- og Restaurantskolen annoncerede til et stort “øko-topmøde” et nyt samarbejde skolerne i mellem. Begge skoler ønsker tættere dialog mellem madhåndværkere og fødevareproducenter med henblik på at skabe og bidrage til bæredygtig innovation – i køkkenet, såvel som i marken.

Vores fremtidige gastronomer og ernæringsassistenter her fra Hotel- og Restaurantskolen skal være i tæt dialog med landmændene, der producerer råvarerne til køkkenet. Men samarbejdet er mere end det:

Kalø Vig og Hotel- og Restaurantskolen præsenterede i maj 2015 sammen med Økologisk Landsforening det nystiftede økologiske ungdomsråd. Her går i alt tyve elever fra begge skoler sammen om at sikre at de unges stemmer bliver en del af fremtidens økologiske udvikling. Det unge øko-råd tager ansvar for at sprede viden, debat og budskaber om økologien – og tør også stille de kritiske spørgsmål og imødekomme andre unges undren over meningen med økologi.

Øko-ungdomsrådets første initiativ var at deltage på Folkemødet på Bornholm 2015 for at tale økologiens sag i diverse debatter og deltage i forskellige aktiviteter om emnet.

Se billeder af Øko-ungdomsrådets første forårsdage til øko-topmøde og Folkemødet på Bornholm her (eksternt Facebook-link).