Fremtidens Madscene – Vækst gennem bæredygtig omstilling i hele værdikæder

Juni 2020 – I en ekstra pulje på baggrund af Corona-krisen, er projektet blevet forlænget til december 2021.

Fra juni 2020 til december 2021 inviterer Hotel- og Restaurantskolen i samarbejde med FOOD Organisation of Denmark branchen ind på skolen til netværk og konkret hjælp til udfordringer opstået i forbindelse med krisen.

 Hotel- og Restaurantskolens del af projektet bestod oprindeligt af nedenstående.

Baggrund

Fremtidens Madscene er et unikt projekt målrettet ambitiøse og dygtige virksomheder, der arbejder med mad og fødevarer.

Indhold

Hotel- og Restaurantskolens del af projektet handlede om at hjælpe fødevarevirksomheder med vækst gennem bæredygtig omstilling i hele værdikæder.

I projektet tilbød vi spisesteder hjælp til:

  • At gå i en mere bæredygtig retning?
  • At få flere lokale og økologiske varer på menukortet uden merudgifter?
  • At få tættere samarbejde med dine leverandører og viden om deres varer?

Gennem workshops og kurser fik ca. 90 deltagere i 21 virksomheder et kompetenceløft fra 2017 – 2020.

Formål

Formålet med projektet er, at hjælpe fødevarevirksomheder i Region Hovedstaden til at udvikle sig og dermed skabe mere vækst.

Projektperiode

April 2017 til april 2020.

Partnere

Fremtidens Madscene (EU-projekt med støtte fra socialfonden. Samarbejdsprojekt med FOOD Organisation of Denmark, Smag på Nordsjælland og Københavns Madhus).