Unge med Kant

Unge med Kant er et projekt, der handler om, hvordan vi som erhvervsskole kan hjælpe de mest udsatte unge hen mod uddannelse eller arbejde.

Vi har mødt eleverne på skolen og ude i den virkelige verden og arbejdet på at give dem succesoplevelser i køkkenet.

Håbet er, at de unge får øjnene op for erhvervsuddannelser – for eksempel på Hotel- og Restaurantskolen.

Baggrund

Projektet er et samarbejde mellem os og forskellige kommuner.

Vi byder os til og viser vores faglighed. Det har vi blandt andet gjort ved møder og dialog, men også i praksis hvor vi har afholdt workshops for udsatte unge i projektet.

De unge, der deltager i projektet, er i aldersgruppen 15-29 år.

Indhold

Det største tiltag i projektet har været et 10-dages forløb, som vi kaldte ’The Project’, hvor 12 unge mænd fra Tårnby Kommune kom forbi skolen.

Denne workshop byggede på at skabe en holdånd, som vi kender den fra en velfungerende køkkenbrigade og dernæst mestring af forskellige køkkenfaglige kompetencer, værtskab og afvikling af events.

Ud over forløbet The Projects har vi også skabt et ung-til-ung-forløb med nogle psykisk sårbare unge fra Rødovre Kommune.

Her har vi haft to tidligere konditorelever på som studentermedarbejdere.

De har undervist de unge i et køkken i Rødovre, hvor de har skabt smukke kager og fået en meget fin relation til de unge.

I mødet med vores tidligere elever begyndte de unge at vise mod på at komme forbi og se nærmere på, hvad Hotel- og Restaurantskolen kan være for dem.

Formål

Projektet har sit fokus på de i alt 320 unge fra projektpartnerskabets kommuner, og det underliggende mål er, at vi som erhvervsuddannelse kan blive skarpere på samarbejdet med ungevejledere på en måde, så vores skole og fag bliver en sandsynlig vej for de unge at gå.

Projektperiode

Februar 2020 til juni 2022.

Partnere

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen samt af Den Europæiske Socialfond. Liste over partnere:

Ballerup Kommune
Gladsaxe Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Høje-Tåstrup
Ishøj Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole

Projektinitiator og -ejer UU DANMARK og projektledelse ved Moeve Aps.

Projektleder: Anders Nørgaard – ano@hrs.dk