Grønne retningslinjer for arrangementer og samarbejder

Skal du afholde et arrangement på skolen?

Så siger vi først og fremmest mange tak for, at du har valgt Hotel- og Restaurantskolen som lokation.

Dernæst vil vi gerne bede dig om at tage vores retningslinjer for en grønnere skole med i planlægningen og afviklingen af dit arrangement:

Her arbejder vi målrettet for mere sundhed, økologi og bæredygtighed i både undervisning og drift. Vi ønsker at bidrage til en grønnere branche og ruste vores elever til selv at arbejde professionelt og ansvarligt med områderne. Siden 2013 er vi nået langt med den bæredygtige indsats, men for at efterleve vores værdier og fortsat højne niveauet, stiller vi nogle krav til dig, som benytter skolens faciliteter til arrangementer.

Du bedes venligst respektere vores retningslinjer for det bæredygtige lærings- og arbejdsmiljø:

  • Vi er en røgfri skole – rygning henvises til askebægre uden for skolens område
  • Vi forventer miljøvenlig håndtering af affald
  • Vi arbejder med minimalt madspild – du har en plan for udnyttelse/donation af et evt. overskud
  • Vi benytter kun engangsemballage i særlige tilfælde
  • Vi serverer postevand og ikke flaskevand
  • Hvis skolen står for indkøb til arrangementet eller har elever involveret, gælder desuden at: økologiprocenten ligger på mindst 60 %
  • Råvarer indkøbes ud fra sæson
  • Der bruges ikke truede fiskearter

Print/download huskeliste med grønne krav