Idégrundlag, mission og vision

Idégrundlag – vi er her for elevernes skyld

Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole i vækst med et uddannelsesmæssigt og socialt ansvar. Innovation, kvalitet og udvikling skal sikre skolens førende position som branchens kompetence- og videnscenter, såvel nationalt som internationalt.

Mission

Vi uddanner elever, studerende og kursister på alle niveauer til branchen og til videre uddannelse.

Hotel- og Restaurantskolens vision er følgende seks mål:

  • Være attraktiv for vores elever, studerende og kursister
  • Være branchens foretrukne samarbejdspartner
  • Have et pædagogisk og fagligt innovativt miljø
  • Være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledelse
  • Til enhver tid være økonomisk og ressourcemæssigt velkonsolideret
  • Være miljøbevidst

Kig i menuen for mere info om skolens historie, organiseringaktuelle mål, værdier m.m.

International strategi

Som et led i at opnå visionen, har Hotel- og Restaurantskolen udarbejdet en strategi for skolens internationale arbejde. Den internationale strategi for 2018-2020 kan hentes her.

Antimobbestrategi

Hotel- og Restaurantskolen har udarbejdet en antimobbestrategi med handlingsplaner for, hvad der skal gøres i konkrete tilfælde af mobning. Antimobbestrategien kan hentes her.