Kvalitet i AMU

Hotel- og Restaurantskolen lægger stor vægt på, at vores kunder er tilfredse og vi arbejder løbende med at udvikle kvaliteten af indholdet og udbuddet af vores arbejdsmarkeds- og efteruddannelser.

Kvalitetssystemet skal være med at kvalitetssikre udbud og administration af AMU og styrke det eksisterende kvalitetssystem i relation til arbejdsmarkedsuddannelser.

Det skal sikres, at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Roller og fælles redskaber

Lovgivningen, roller, ansvar og indhold i brugen af de fælles redskaber til kvalitetssikring beskrives i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. i kapitel 8.

Ministeriet kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol samt føre​ tilsyn med kvaliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Ud over det, er der blevet lavet en Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der i kapitel 7 beskriver, hvem der gør hvad omkring kvalitetssikringen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Vi måler vores kursisternes tilfredshed med undervisningen på www.viskvalitet.dk.

Du finder resultaterne fra de seneste år her (nederst på siden).