Medarbejdere

 

Bibliotek

Ida Lykke Thomsen

Karin Meyer Nielsen

 

Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Carsten Østergård Pedersen

Ditte Elsborg

Gitte Krogh Frederiksen

Kristina Margrethe Simonsen

Malene Bømler

Martin Ingemann Olsen

Mette Marie Meyer

Mia Christensen

Michael Winther

Nikoline Holm Bräuner

Tina Hvid

Trine Korp Skovgaard

Trine Pipi Kræmer

 

Direktion

Anne-Birgitte Agger

Charlotte Piil Clausen

Morten Skov Petersen

 

Drift

Finn Sunde

Søren Ribers

Thomas Lønborg

Thomas Overgaard Pedersen

 

EUD

Alex Bager

Ammy Vestersten

Atay Er

Berrit Møller

Bjarne L. Bremme

Brian Jensen

Cathrine Boje Madsen

Céline Volther Conradsen

Charlotte Ellis

Christian Bertore-Andersen

Christian Fentz

Christina Cumings

Dan Andreasen

Dennis Hansen

Dennis Skytte Bechmann

Dorte Larsen

Emma Agervold Ginsborg

Erik Larsen

Gert Jørgensen

Gitte R. L›øvborg Jø›rgensen

Hans Pajuk Gabrielsen

Henrik Dahlgren

Henrik Hynne

Ida Haldan Willatzen

Ingelise Petersen

Inger Kristensen

Jan Eriksen

Jan Vestergaard Hansen

Jens Loller

Jens Noe

Jeppe Dam Jensen

Jesper Simonsen

Jim Elkjær

Joan Bach Ludvigsen

Jon Lau Rolvsen

Judith Hjelm

Kamilla Børglum

Kasper Trap Lindberg

Kristine Lytje

Laila Majbrit Hyllekvist

Linda Roland Jensen

Lisbeth Nymand Broz

Malene Kristiansen

Malene Lerche

Maria Emilie Keller

Maria Kolding

Marianne Sindet Jacobsen

Merete Kudsk Jensen

Mia Søndergaard

Michael L›øve Blisby

Michael Vagn Larsen

Michael Wang Dinesen

Mikkel Jakobsen

Mikkeline Jensen

Morten Haukaas

Nicholas Marthin

Nicolaj Christoffersen

Olivier Le Lay

Peter H›øier

Rene Wagner

Sarah Gjer›ø

Stephen Michael Chase

Sune Larsen

Susanne Poulsen

Susanne Ørnfeldt

Suzie Reitz

S›øren Damgaard

Søren Haugaard Engel

Sø›ren Br›øchner S›ørensen

Thomas Rønsch Toftdahl

Tim Jørgensen

Tine Bredmose

Tom M›ørck Nielsen

Tommy Schmidt Elholm

Uffe Budde Jørgensen

Vibeke Salby

 

Housekeeping og service

Benjamin Sanchez

Claes-Gö›ran Bruun

Francis Mendy

Kapil KC

Karsten Christensen

Pa Dodou Sarr

Pia Andreasson

Theodore Abelebong Nkemzi

Thomas Lønborg

Titus Muterahejuru

Toril Andreasen

Valentin Rusu

 

 

IT

Allan B. Petersen

Christian Ingemann Petersen

Claus Bye Jensen

Nicki Sørensen

Thorvald Kjartansson

 

Kantine

Bente Larsen

Betina Bea Jensen

Birgit Skovshoved

Christina Thomsen

Emmanuel Zamani Frederiksen

Eunice Andrew

Hanne Reesen Poulsen

Mette Mogensen

Peter Møinichen

Simone Dueholm Sehested

Ulla Høg

 

Kursus og udvikling

Erik Ingerslev

Eva Grane

Gert Larsen

Julie Kofod Trampedach

Lene Birch Andreasen

Lene M›ølhø›j Vietz

Lise-Lotte Larsen

Maria Kirk Exner

Mariann Præ‘stegaard

Mette Toftegaard Rasmussen

Micha Bojsen Hutters

Michael Folman Jensen

Michelle Nadia Werther

Siri Anette Oppedal

Susanne Mortensen

Thomas Stig Jø›rgensen

 

 

Løn & Personale

Annemette Rasmussen

Doris Jørgensen

Lea Grønbæk

Nina Køhler-Kock

Ulla Vegeberg Løgstrup

 

Markedsføring og kommunikation

Mathilde Ege Erner

Pia Fink-Jensen

Signe Dam Lukowski

 

Planlægning

Anita Jette Svendsen

Camilla Foss Philipsen

Sabina Andersen

 

Praktikcenter

Anne Bach Pedersen

Erling Bent Johansen

Kira Gall Henriksen

Thomas Kildetoft Sørensen

Trine Agerlin Sell

 

Pædagogisk Udvikling

Elsi Busk Odderup

 

Sekretariatet

Charlotte Piil Clausen

Julie Kastoft-Christensen

Tea Holmgård Christensen

 

Studie- og elevadministration samt vejledning

Camilla Knudsen

Charlotte Nielsen

Connie H. Lyholmer

Dorthe Hansen

Jannie Kjær-Madsen

Jeppe Zabel

Jesper Rye

Kirsten Skytte

Leena Boman

Lis Boukaïdi-Laghzaoui

Louise Andersen

Marianne Klitgaard

Mette Sun Nygaard

Mikkeline Jensen

Tanja Kreuger

Tenna Bengtsson

 

Økonomi

Birthe Landgren Petersen

Christian Ingemann Petersen

Kirstine Brix Bredager

Lars Hedegaard Nielsen

Lezgin Genc

Liselotte Ottosen

René‚ Dommer

Sandra Signe Gold

Tina Sterup Abrahamsson