Arbejdsmiljøhåndbogen

Gå til indholdsfortegnelse >

ISO_9001_COL_non-embedded

 

Dansk Standard har stået for selve certificeringen og har sikret, at skolen lever op til gældende lovgivning på området – Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse (daværende Arbejdsministeriet) nr. 923 og den internationale OHSAS 18001:

 

Som et led i certificeringsprocessen har skolen løbende afholdt møder med en ekstern følgegruppe bestående af samarbejds- og interessepartnere. Senest har skolen afholdt en konference for hotel-, restaurant- og køkkenbranchen om arbejdsmiljø i samarbejde med CASA/Center for Alternativ Samfundsanalyse.

Arbejdsmiljøprojektet på Hotel- og Restaurantskolen er støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden, der administreres af Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling SCKK.
I forlængelse af projektet er der udarbejdet en rapport. Hent rapport (pdf)

hotel-_og_restaurantskolen_certificate-as.enghotel-_og_restaurantskolen_certificate-as...

For yderligere oplysninger:

Kontakt direktør Anne-Birgitte Agger på telefon 3386 2200.