Bestyrelse

Formænd

Formand: Allan L. Agerholm, CEO, Bella Center,
udpeget af Horesta

Næstformand: Peter Lykke Nielsen, udpeget af 3F

Bestyrelse

Jep Friis Egefjord                                   Udpeget af Horesta

Natasja Chili Nielsen                             Udpeget af 3F

Michael Jørgensen                                 Udpeget af 3F

Jonas Bjørn Jensen                               Udpeget af Københavns borgerrepræsentation

Karen Nedergaard                                 Udpeget af Horesta

Jan Vestergaard Hansen                      Medarbejderrepræsentant Uddannelsesforbundet

Tenna Bengtsson*                                  Medarbejderrepræsentant TAP

Aleksander Hauschild                           Elevrådsrepræsentant EUD

Marianne Lange                                     Udpeget af bestyrelsen

Hjemstedskommune: København
Skolens reg.nr i ESA 253

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab