Bestyrelse

Formand Allan L. Agerholm, CEO, Bella Center,
udpeget af Horesta
Næstformand                                            Peter Lykke Nielsen, udpeget af 3F

 

 

Bestyrelse

Jep Friis Egefjord Udpeget af Horesta
Natasja Chili Nielsen Udpeget af 3F
Michael Jørgensen Udpeget af 3F
Jacob Hougaard Udpeget af Københavns borgerrepræsentation
Karen Nedergaard Udpeget af Horesta
Jan Vestergaard Hansen Medarbejderrepræsentant Uddannelsesforbundet
Tenna Bengtsson* Medarbejderrepræsentant TAP
Thorkild D. Matthiesen Elevrådsrepræsentant DNG
Balder Kristian Hørlyck Greve* Elevrådsrepræsentant EUD

*) Tilforordnede

 

Direktion

Anne-Birgitte Agger
Hjemstedskommune: København
Skolens reg.nr i ESA 253

 

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab