Bestyrelse

Formænd

Formand Allan L. Agerholm, CEO, Bella Center,
udpeget af Horesta
Næstformand                                            Peter Lykke Nielsen, udpeget af 3F

Bestyrelse

Jep Friis Egefjord Udpeget af Horesta
Natasja Chili Nielsen Udpeget af 3F
Michael Jørgensen Udpeget af 3F
Jakob Hougaard Udpeget af Københavns borgerrepræsentation
Karen Nedergaard Udpeget af Horesta
Jan Vestergaard Hansen Medarbejderrepræsentant Uddannelsesforbundet
Tenna Bengtsson* Medarbejderrepræsentant TAP
Solveig Røndal-Liniger Elevrådsrepræsentant HTX
Aleksander Hauschild Elevrådsrepræsentant EUD
Marianne Lange Udpeget af bestyrelsen

*) Tilforordnede

 

Hjemstedskommune: København
Skolens reg.nr i ESA 253

 

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab