Værdier

Vores værdier er med til at forme den vej, skolen skal gå for at møde de udfordringer og muligheder, vi står overfor.

Værdierne er styrende for, hvilken skole og hvilken kultur, vi ønsker at skabe. Og de viser, hvordan vi agerer i vores hverdag, hvordan vi behandler hinanden, og hvilken stemning skolen skal gennemsyres af.

Vi tror på dig

Vi bakker op om talent i alle former og afskygninger. Vi støtter dem, der gør og kan noget særligt, og vi skaber plads til alle dem, der har brug for særlig støtte. Vi satser på alle, der vil mestre vores håndværk.

Vi dyrker sanselighed og nydelse

Med respekt for råvarer, sensorik og måltidet skaber vi nydelse gennem mad, værtskab og gæstfrihed.

Vi gør en forskel

For elever, mestre, branche og samfund. Gennem mad, måltider og gæstfrihed vil vi gøre en forskel for en bedre verden.

Vi er modige og nysgerrige

Vi eksperimenterer og lærer nyt, mens vi holder håndværket i hævd. Vi er ikke bange for at gå forrest eller begå fejl.

Vi gør os umage

Vi er ambitiøse på egne og andres vegne. Vi gør det, vi siger.
Vi praktiserer, det vi lærer og tror på.

Vi arbejder sammen og hjælper hinanden

Vi samarbejder tillidsfuldt og hjælpes ad. Både på tværs af branchen, ude i verden og internt på skolen.

Læs meget mere her.