Værdier

På Hotel- og Restaurantskolen har vi valgt at indføre arbejdsmiljøledelse, fordi vi tror på, at medarbejderne er skolens vigtigste ressource i forhold til at nå de mål, som skolens bestyrelse har defineret.

Arbejdsmiljøledelse bygger på samarbejde, på “noget for noget” – princippet. Vi tror på, at indførelse af arbejdsmiljøledelse vil medvirke til at skabe god opgaveløsning, god arbejdsplads og, som følge deraf, god forretning.

Mål for arbejdsmiljøledelsen på Hotel- og Restaurantskolen

Det fysiske/tekniske arbejdsmiljø skal være i orden
Det psykiske arbejdsmiljø skal være tilfredsstillende
Trivslen skal være god, fordi den…:

– øger medejerskab og engagement
– skaber grobund for udvikling og nytænkning
– giver mulighed for værditilvækst, som overstiger almindeligt tilfredsstillende teknisk og psykisk arbejdsmiljø.

Værdier som ledestjerner

Skolen har i samarbejde med alle medarbejdere formuleret et række værdier, som skal være ledestjerner i det daglige arbejde med elever, kursister og medarbejdere. Derfor vil værdierne være et væsentligt element i udmøntningen af arbejdsmiljøledelse. Hotel- og Restaurantskolens ni fælles værdier er:

FAGLIGHED/PROFESSIONALISME
RESPEKT
ANSVAR/ANSVARLIGHED
UDVIKLING/INNOVATION
ÅBENHED
IMAGE
SAMARBEJDE
TILLID
ENGAGEMENT

Værdier som ledestjerner i vores ledelsesarbejde

På Hotel- og Restaurantskolen skal vores ledelsesarbejde tage udgangspunkt i skolens værdier. Det er der kommet et ledelseskodeks ud af, som du kan se her.