Røgfri skole

Fra den 1. august 2021 har Hotel- og Restaurantskolen røgfri skoletid for elever, medarbejdere og andre, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest o.lign. udenfor dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Hjælp og støtte til rygestop

Skolen samarbejder med Københavns Kommune om at tilbyde rygestopkurser til dig, som ønsker at stoppe med at ryge. Læs mere og tilmelde dig.

Derudover har du altid mulighed for at ringe til Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller besøge deres hjemmeside.