Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget (SU) består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere.

Udvalget mødes fire gange om året for at drøfte arbejdspladsens forhold.

På Hotel- og Restaurantskolen er følgende repræsentanter for ledelsen:

 • Anne-Birgitte Agger – Formand
 • Søren Haugaard Engel
 • Britt Dyg Haun
 • Søren Poul Nielsen

På Hotel- og Restaurantskolen er følgende repræsentanter for medarbejderne:

 • Jan Vestergaard Hansen – Næstformand
 • Bente Larsen
 • Jens Loller
 • Tina Hvid
 • Tenna Bengtsson

SU involverer medarbejderne

Arbejdet i SU skal involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.

Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål gennem

 • kompetenceudvikling
 • godt arbejdsmiljø
 • de bedst mulige arbejdsvilkår

SU drøfter emner under ledelsesretten

SU skal drøfte en række af de forhold, som hører under ledelsesretten. Ledelse skal udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende og udviklende måde.

Dialogen skal sikre, at medarbejderne aktivt bidrager i arbejdet med arbejdspladsens udvikling.

Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal tage afsæt i fælles medarbejder- interesser i dialogen med ledelsen.