Udviklingsorienteret pædagogisk afdelingsleder

Hotel- og Restaurantskolen søger en udviklingsorienteret pædagogisk afdelingsleder til vores erhvervsuddannelser

Hotel- og Restaurantskolen
Som Nordeuropas største brancheskole med 100 års erfaring bag sig, har skolen de rette rammer til at levere og udvikle uddannelser af høj kvalitet til eleverne, branchen og samfundet. Skolen har ca. 170 medarbejdere og 900 elever, der dagligt er på skolen, der spreder sig over 25.000 m2. I løbet af et år har vi tilknyttet ca. 5000 elever. Hotel- og Restaurantskolen står over for en større udviklingsproces, hvor både strukturen, ressourcerne, kulturen, pædagogikken og strategien er taget op til revision og nytænkning.

Som alle erhvervsskoler står vi overfor store rekrutteringsudfordringer og med et massivt håb om i den kommende tid at tiltrække flere elever, der ønsker Hotel- og Restaurantskolens faglige uddannelser. Samtidig skal skolen sikre at efterleve branchens høje krav for veluddannede unge, der kan fortsætte og fastholde branchens nuværende stjernefyldte succes.

Stillingen
Dine vigtigste opgaver som pædagogisk afdelingsleder er at være med til at skabe Danmarks bedste læringsrum, innovative og spændende fag, et godt og inspirerende studiemiljø og en sund og rummelig arbejdsplads. Samtidig er det dit ansvar at sørge for at efterleve de formelle uddannelseskrav, økonomistyring, skemalægning og medarbejderledelse.

Over de næste år vil skolen udbyde en række nye uddannelser, du skal være med til at udvikle, samtidig med at de eksisterende fag bliver revideret. I samme periode er der sat projekter i gang omkring vores råvarer og kantiner, der begge skal fungere som læringsrum og bidrage til ambitionen om at skolen skal være førende på alle områder, der har med formidling af madfaglighed, service og hoteldrift at gøre.

Kan du se dig selv gå forrest i arbejdet med at sikre vores uddannelser og den forandring, vi har igangsat omkring vores erhvervsuddannelser og det store arbejde med uddannelsernes drift og udvikling? Så er du måske vores nye pædagogiske afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen.

Som medlem af skolens pædagogiske ledelsesteam får du et spændende og udfordrende lederjob med topengagerede medarbejdere og kollegaer i en hverdag som er præget af forandringer. Det er et dynamisk miljø, hvor samarbejdet med branchen fylder meget og prioriteres højt. Med idéer, integritet og det rette ledelsespotentiale kommer du til at indgå i opbygningen af et nyt, stærkt ledelsesteam, hvor vi har et fælles ansvar for at indfri vores ambitioner og sikre daglig drift og udvikling.

Vi lægger bl.a. vægt på, at du har et godt kendskab til – og helst erfaring fra – arbejde med erhvervsuddannelser. Det er en stor fordel hvis du kender til hotel- og restaurantbranchen og vores fag, kort sagt: du har en stærk faglig profil. Du har erfaring med personaleledelse og forandringsprocesser, gerne indenfor pædagogisk ledelse, og er stærk i styringen af daglig drift og udvikling.

Skolen udbyder erhvervsuddannelser inden for: Grundforløb 1, Grundforløb 2, Bager/konditor (GF2), Ernæringsassistent, Gastronomer (Kok, Smørrebrød/Cater), Tjener og Receptionist.

Læs mere om stillingen og søg på: www.hrs.dk/job

Ansøgningsfrist: den 2. november 2018