Vicedirektør for ressourcer

Hotel- og Restaurantskolen i København søger en Vicedirektør for Ressourcer. Med integritet, idéer og rette ledelsespotentiale skal vedkommende gå forrest i at udvikle skolen og skabe kulturen. Vicedirektøren skal sikre en stabil drift og økonomistyring af høj kvalitet i en pædagogisk, brancheorienteret, politisk og ikke mindst elevfokuseret organisation. Som medlem af direktionen skal den nye vicedirektør bringe ressourcerne i spil på nye måder og medvirke til at fastlægge Hotel- og Restaurantskolens udviklingsstrategi mod fælles mål.

Hotel- og Restaurantskolen

Som Nordeuropas største brancheskole med 100 års erfaring har Hotel- og Restaurantskolen de rette rammer til at levere og udvikle uddannelser af høj kvalitet til eleverne, branchen og samfundet. Skolen har omtrent 175 medarbejdere, ca. 1.000 elever, der dagligt er på skolen, som spreder sig over 25.000 m2. Hotel- og Restaurantskolen står over for en større udviklingsproces, hvor både strukturen, ressourcerne, kulturen, pædagogikken og strategien er taget op til videre overvejelse og nytænkning.

Skolen står, som alle erhvervsskoler, overfor store udfordringer og med et massivt håb om i den kommende tid at tiltrække flere elever, der ønsker Hotel- og Restaurantskolens faglige uddannelse. Samtidig skal skolen sikre efterlevelse af branchens høje krav for veluddannede unge, der kan fortsætte og fastholde branchens nuværende succes.

Vicedirektøren vil indgå i en ny direktion, hvor både direktøren og den pædagogiske vicedirektør netop er trådt til.

Stillingen

Hotel- og Restaurantskolen søger en Vicedirektør for Ressourcer med ansvar for økonomi, drift, administration, housekeeping og undervisningsunderstøttende aktiviteter. Vicedirektørens opgaver er derfor mangeartede og spænder bredt fra udvikling til økonomistyring og drift. Driftsopgaverne breder sig fra det såkaldte elevcenter, der understøtter skolen og eleverne, til at sikre, at skolen tager ansvar for de formelle krav, som ministeriet stiller til skolens uddannelser og drift.

Vicedirektøren skal forene virksomhedsdrift med efterlevelse af de statslige krav til økonomistyring. Derudover skal vedkommende bidrage til at forme og styrke skolens kultur med fokus på eleverne og undervisningen.

Med det ledelsesmæssige ansvar for 3 afdelingsledere, og de derigennem ca. 65 ansatte, skal vicedirektøren gennem kommunikation skabe klarhed i arbejdsopgaverne og motivere medarbejderne.

Personen

Den nye vicedirektør skal være en retningsgivende og inspirerende figur, skal bidrage med stabilitet og kvalitet til økonomistyringen og samtidig kunne omsætte tal til mening og målsætninger. Der søges en person, der med ro, integritet og idéer kan bidrage til udviklingen og til at styrke Hotel- og Restaurantskolens kultur.

Den nye vicedirektør skal have stor erfaring med økonomistyring, drift, ledelse og have en relevant videregående uddannelse f.eks. inden for økonomi, drift eller administration. Erfaring fra offentlig skoledrift er en fordel.

Vilkår & ansøgning

Ansættelsen sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ansættelsesvilkår, nr. 101 af 1. februar 2007. Der er to års prøvetid. Stillingen er placeret i lønramme 35, med mulighed for tillæg og resultatlønskontrakt. Hertil kommer pensionsordning på 18 %.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgning og CV sendes til hla@obgcph.dk senest søndag d. 27. maj 2018. For yderligere spørgsmål til stillingen kan direktør for Hotel- og Restaurantskolen, Anne-Birgitte Agger, kontaktes på +45 2214 7284 eller Odgers Berndtson partner Eva Zeuthen Bentsen på +45 2086 0325.

Tiltrædelse forventes 1. august 2018.