Barwaqo vil kæmpe for et tryggere København

Gymnasieelev Barwaqo Jama Hussein stiller op til Københavns nye Ungeråd. Hun vil give unge en stemme i lokalpolitik – og så vil hun have bedre fritidsfaciliteter og mere gadebelysning.

I disse dage går mere end 60 unge københavnere rundt og venter i spænding. De er nemlig stillet op til Københavns nye Ungeråd, som Københavns Kommune har etableret. En af kandidaterne er Barwaqo Jama Hussein fra HTX Gastro Science på Hotel- og Restaurantskolen. Hun har været involveret i Ungerådet helt fra starten og har blandt andet været med til at skrive vedtægterne til det råd, som skal sikre unge medindflydelse i kommunen.

– Jeg vil gerne være med til at skabe forandring og hjælpe andre unge med at blive hørt, fortæller Barwaqo. Sammen med de andre unge, som har været med til at løbe projektet i gang, har hun blandt andet været rundt i landet og tale med andre ungeråd om deres erfaringer, så Ungeråd KBH kommer godt fra start.

Unge skal væk fra gaderne

Når valget er overstået og kandidaterne er fundet, skal rådet blive enige om fire mærkesager, som skal fremlægges for Københavns Borgerrepræsentation. Her har politikerne forpligtet sig på at drøfte de fire sager for at se, om de kan imødekomme nogle af de unges ønsker.

Barwaqo ønsker sig et tryggere København med mere gadebelysning og flere udendørs- og fritidsfaciliteter.

– Jeg synes unge skal kunne føle sig trygge i København. Derfor vil jeg have mere gadebelysning og mere opsyn på steder, hvor folk føler sig utrygge. Og så skal vi have unge væk fra gaderne ved at skabe nogle flere fritidsaktiviteter og samlingssteder.

Hun opfordrer alle unge københavnere til at stemme til ungerådet, men ikke nødvendigvis på hende.

– Unge klager over, at de ikke kan stemme til kommunalvalget, men valget til Ungeråd KBH er en mulighed for at få indflydelse, selvom man ikke er fyldt 18 år. Så jeg synes, man skal stemme. Men man skal stemme efter sine værdier, og ikke bare fordi man kender kandidaten. Så jeg siger ikke til mine venner, at de skal stemme på mig, medmindre de er enige i mine mærkesager.

Du kan stemme på Barwaqo eller en af de andre kandidater frem til d. 12. november på Ungeråd KBHs hjemmeside og læse mere om ungerådet på deres facebookside.