Besøg Hotel- og Restaurantskolen

Vil du smage lidt på uddannelser i hotel- og restaurationsbranchen?

– så tilbyder Hotel- og Restaurantskolen en smagsprøve på vores forskellige erhvervsuddannelser inden for hotel- og restauration, hvor du både kan opleve vores undervisning og studiemiljø.

Til unge og forældre

Vi holder orienteringsdage flere gange om året, hvor I kan komme og se skolen, møde underviserne og høre mere om de forskellige erhvervsuddannelser.

Til folkeskolen

8., 9. og 10.  klasser fra folkeskolen kan opleve erhvervsuddannelserne på nært hold via introkurser og brobygning.

Vil hele klassen afsted samlet, eller vil du som elev på individuel brobygning, så tage vi glade imod jer. Se mere her.

Vi tilbyder også særlige besøgsdage for 7.-10. klasser med et fastlagt fagligt indhold, som varierer afhængigt af klassetrinnet. Dagene dækker enkelte mål i for eksempel hjemkundskab, biologi eller fysik/kemi. Læs mere om det faglige indhold og mulighederne for besøgsdag.

Til produktionsskoler

Er du elev på en produktionsskole og nysgerrig på nogle af vores uddannelser, kan du komme i individuelt forløb på én uddannelse i én dag eller i kombinationsforløb på to uger. Se mere her.

Brobygning for 18-29-årige

Gennem dit jobcenter har du mulighed for at komme i brobygningsforløb på Hotel- og Restaurantskolen. Her bliver du klædt godt på til at starte på en erhvervsuddannelse inden for “Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. Læs mere om forløbet her.