Refusion for elev

Støtteordning til arbejdsgivere med elev

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (Førhen Arbejdsgivernes Elevrefusion/AER) kan for eksempel tilbyde følgende til dig, der har elev:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold – 90% af lønnen
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb

Se mere på HORESTAs hjemmeside.

Lønrefusion for voksenelever

Du kan også søge tilskud til voksenlærling, en elev over 25 år, der er i gang med samme uddannelse som unge elever. Læs mere på virk.dk under ‘Jeg har en voksenelev’.

Tilskud til voksenlærling – sådan søger du

  • Din virksomhed skal først og fremmest være godkendt som praktiksted.
  • Kontakt vores studievejledning for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse, og for at indgå en uddannelsesaftale.
  • Når uddannelsesaftalen er på plads, skal du kontakte dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt. Du kan også hente ‘Ansøgning om tilskud til voksenlærling ab 501’ selv her.
  • Jobcenteret skal have skemaet retur inden en måned efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.
  • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at få tilsendt ansøgningsskema til lønrefusion.