Støtteordning til arbejdsgivere med elev

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (Førhen Arbejdsgivernes Elevrefusion/AER) kan for eksempel tilbyde følgende til dig, der har elev:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold – 90% af lønnen
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb

Du kan læse mere, eller søge tilskud og refusion, på virk.dk.

Lønrefusion for voksenelever

Du kan også søge tilskud til voksenlærling, en elev over 25 år, der er i gang med samme uddannelse som unge elever.

Læs mere på virk.dk under ‘Jeg har en voksenelev’.

Tilskud til voksenlærling – sådan søger du

  • Din virksomhed skal først og fremmest være godkendt som praktiksted.
  • Kontakt vores studievejledning for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. Herefter kan I indgå en uddannelsesaftale med eleven.
  • Når uddannelsesaftalen er på plads, skal du kontakte dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt. Du kan også hente ‘Ansøgning om tilskud til voksenlærling ab 501’ selv her.
  • Jobcenteret skal have skemaet retur inden en måned efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.