Elever spiser streetfood til frokost i Spisehuset.

Info til elever

Hvis du er elev på skolen, kan du finde en masse information her

Praktiske informationer

Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge

Corona

Skolen holder hele tiden øje med udviklingen af corona, og vi følger altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så alle kan være trygge på skolen.

Fra mandag d. 29.11.2021 skal alle vise gyldigt coronapas på skolen. Det gælder både elever, kursister, gæster og medarbejdere.

Hold dig opdateret på denne side.

Eksamen

Når du skal til eksamen på skolen, er der en række kriterier, der skal opfyldes. Du skal blandt andet have fulgt undervisningen og fået godkendt dine afleverede opgaver.

På vores side om eksamen kan du blandt andet læse om dine rettigheder, for sent fremmøde, sygdom, plagiering og udskydelse af eksamen. 

Læs om eksamen på skolen.

Elektroniske devices

Da skolen kun råder over et begrænset antal PC’er, anbefaler vi, at du selv medbringer PC, tablet, smartphone eller en anden device til undervisningen.

Elevråd og elevombud

Elevråd

Vores elevråd repræsenterer elevernes interesser i skolens bestyrelse og arbejder med at styrke sammenholdet, forbedre studiemiljøet og at øge engagementet hos elever.

Elevombuddet

Skolen har sit helt eget elevombud, som arbejder for elevers rettigheder og hjælper dem på flere måder. Det betyder, at du som elev på skolen altid har en at gå til, hvis du har bekymringer, hvis du ikke trives, hvis du har oplevet chikane, eller hvis du gerne vil klage over noget. Hun hedder Kristina, og hun er klar til at tage imod din henvendelse, hvis det bliver relevant. 

Læs mere om elevombuddet og elevrådet.

IT-systemer, printere og logins

Skema, fravær og info fra skolen

Vi bruger systemet UDDATA+ - her kan du se dit skema, fravær, meddelelser fra skolen m.m. Det er også her, du uploader dine opgaver samt registrerer, hvis du er syg. Du kan logge på UDDATA+ hjemmefra ved at bruge samme login som på skolens computere. Hjemmefra skal du bare huske at skrive hrs\ foran dit brugernavn.

Hjælp og support

På hjemmesiden http://support.itcn.dk/ finder du hjælp og vejledninger til skolens IT-systemer, blandt andet UDDATA+, WiFi-adgang og print. For at få adgang til hjemmesiden skal du logge ind med din Office365 konto med brugernavn: unilogin@o365.hrs.dk og den kode har du fået på E-boks, som du også bruger til at komme på skolens computere og WiFi med.

Skal du have fat i IT-support, kan du skrive en mail til elevsupport@itcn.dk eller finde dem i A-bygningen på 3. sal i lokale A376.

Kontakt

Ring eller skriv til os 

Hvis du har brug for hjælp, er du meget velkommen til at tage fat i os.  

Du kan ringe til 3386 2200 og blive omstillet til den afdeling, du gerne vil snakke med.  

Du kan også skrive direkte til den afdeling, der kan hjælpe dig: 

Studievejledning: studievejledning@hrs.dk 

Elevadministration: elevadministrationen@hrs.dk 

Praktikpladscenter: praktikcenter@hrs.dk 

Hvis du leder efter en specifik medarbejder, kan du på vores medarbejderside se, hvem der arbejder i de forskellige afdelinger.  

Legater

Som elev på Hotel-og restaurantskolen har du mulighed for at søge en række legater. Nogle legater henvender sig økonomisk trængte elever, mens andre henvender sig elever som ønsker at tage et udlandsophold ifm.  uddannelsen.

Du kan finde en liste over aktuelle legater her

Restauratørstiftelsens legat

Restauratørstiftelsen uddeler legater 2 gange årligt, eksklusivt for Hotel-og Restaurantskolens elever.
legatstørrelse: 5000kr.

Næste ansøgningsfrist 17. december 2021 kl. 12.00

Hvem kan søge:
Særligt trængte elever, som har påbegyndt deres 1. hovedforløb, men endnu ikke er udlært.

Hvordan:
Udfyld ansøgningsskemaet digitalt, og aflevér til skolens Internationale Koordinator enten fysisk i Praktikcenteret eller på mail amb@hrs.dk 

Hent ansøgningsskemaet her.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Mentormuligheder

Mentor for kvindelige elever

Som kvindelig elev på skolen har du mulighed for at få en kvinde, der har gjort karriere i hotel- og restaurationsbranchen, som mentor. Mentorordningen giver dig mulighed for at sparre med en, som har været der, hvor du er nu, og som blandt andet kan guide dig gennem vanskeligheder under uddannelsen og
på lærepladsen.

Du kan læse mere om mentorordningen eller kontakte Trine Hahnemann på th@hahnemannproject.com, hvis du har brug for at tale med nogen og finde ud af, om en mentorordning er noget for dig.

Mentor fra Elev Advisory Boardet

Nogle medlemmer af vores Elev Advisory Board har også tilbudt sig som mentorer for elever på skolen.

Læs mere om mulighederne for at få mentorer

Mødepligt og studieaktivitet

Som elev har du mødepligt til al skemalagt undervisning og aktiviteter, herunder også studieture, sociale udflugter og øvrige ekskursioner. Vi forventer, at du møder til tiden i de skemalagte timer og aktiviteter. Du kan altid se dit skema på UDDATA+.

For at få det fulde udbytte af undervisningen forventer vi også, at du deltager aktivt i timerne og er forberedt. Det vil sige, at du har lavet dine lektier og afleveringer til tiden, og at du altid medbringer relevante materialer
til undervisningen, hvad enten det er din pc, bøger eller kokketøj/uniform.

Derudover deltager du aktivt i gruppe- og projektarbejde. Uanset om det er individuelt arbejde, gruppe- eller projektarbejde, så er dine bidrag vigtige - både for den fælles læring i klassen og din egen faglige udvikling. Vi forventer også, at du overholder aftaler med lærere, vejledere og klassekammerater samt reagerer på breve og møder til indkaldte samtaler på skolen. Breve sendes via e-Boks, og det er derfor vigtigt, at du løbende tjekker din e-Boks.

Opstartsdatoer - hovedforløb

Her kan du se de kommende opstartsdatoer på hovedforløbene på vores erhvervsuddannelser og EUX'er.

Praktik

Når du går på en erhvervsuddannelse eller EUX, skal du i praktik - have en læreplads. Snuse til branchen, lære nye teknikker og tricks, afprøve det du har lært på skolen og møde en masse nye mennesker, der kan gavne din karriere senere hen. Du kan være i lære i Danmark eller i udlandet - det er helt op til dig.

Få al information om læreplads.

Privatlivspolitik for elever

Hotel- og Restaurantskolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Læs vores privatlivspolitik for elever

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for elever, medarbejdere og andre, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Hjælp og støtte til rygestop

Skolen samarbejder med Københavns Kommune om at tilbyde rygestopkurser til dig, som ønsker at stoppe med at ryge. Læs mere og tilmelde dig.

Derudover har du altid mulighed for at ringe til Stoplinien på tlf. 8031 3131 eller besøge deres hjemmeside.

Skolehjem

Håndværkerskolehjemmet er et særligt botilbud for elever på erhvervsuddannelser, som giver mulighed for at bo på skolehjemmet i København under skoleopholdet.

Hvis du søger skolehjem, skal følgende kriterier være opfyldt:
• Du har søgt om optagelse på nærmeste skole
• Du skal have minimum 5 kvarters transport fra din bopæl til skolen

Hvis du allerede har søgt om optagelse på nærmeste skole, men har fået et afslag, skal vi bruge en kopi af dette for at kunne booke dig på skolehjemmet her i Valby/Bispebjerg.

Vi kan ikke garantere, at der er plads på skolehjemmet, når du skal starte. Du kan læse om reglerne for at bo på skolehjemmet, og hvad det koster, på skolehjemmets hjemmeside: http://hskhjem.dk/

Når vi har booket dig på skolehjemmet, foregår resten af kontakten imellem dig og
skolehjemmet. Telefon til skolehjemmet: 3956 3444.

SPS, læsevejledning og kontakt

SPS er specialpædagogisk støtte, og det kan tildeles alle elever på Hotel- og Restaurantskolen med en diagnose eller funktionsnedsættelse, der hæmmer dem på uddannelsen, som for eksempel ordblindhed, ADHD og autisme samt til døve.

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen.

Tilbud gennem SPS

 • Ordblinde-hjælpemidler (IT-rygsæk, scannere og AppWriter)
 • Instruktion i brugen af hjælpemidler
 • Studiestøttetimer på uddannelsen (støtte til struktur, opgaveskrivning, faglig udvikling, eksamensforberedelse og generel trivsel)
 • Støttetimer på praktikpladsen
 • Ordblindetest (du kan se, om du har behov for at blive testet på http://selvtest.nu/)
 • Særligt tilrettelagte studiematerialer (Nota)
 • Tegnsprogstolk og skrivetolk

Hvordan får jeg SPS?

 • Du skal have en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der påvirker dig i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
 • Dokumentationen skal være i form af en underskrevet lægeerklæring eller et diagnose-papir fra en psykolog
 • Du skal være uddannelsesaktiv og motiveret for at gennemføre uddannelsen

Kontakt os

Du kan komme forbi i elevcenteret på 2. sal.

Ellers kan du ringe eller skrive til SPS-konsulent Lars-Bjørn Kristensen (LBK) på telefon: 2071 2896 eller på mail: sps@hrs.dk

 

Studiehåndbog

I vores studiehåndbog kan du få uddybet al den vigtige information i ét dokument.

Studiekort

Når du starter på skolen, får du udleveret et studiekort. Det bruger du blandt andet til at få adgang til garderobe og andre områder på skolen og til at betale
med i elevkantinen (du tanker selv penge på dit kort). Dit studiekort giver dig også mulighed for at få studierabat hos en lang række steder, som du kan få et overblik over på studiz.dk.

Hvis du mister dit studiekort, skal du selv betale for et nyt og spærre dit gamle kort så hurtig som muligt. Et nyt studiekort koster 100 kr. og købes i kaffebaren hos Bente. Kvitteringen gives til receptionist, Dorthe Jakobsen i B246, som spærrer dit gamle kort og laver et nyt.

Hvis du er EUD/EUX-elev, får du et nyt studiekort på 1. hovedforløb.

SU og Ungdomskort

SU

Når du starter på en erhvervsuddannelse på skolen, kan du få SU, hvis du ikke har opbrugt dine klip på en anden uddannelse, før du starter.

Du kan få SU til 5 ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med. Al ansøgning til SU skal foregå elektronisk.

Når du søger SU, skal du:

1: Gå ind på www.su.dk og log ind med NemID

2: Bestille et NemID

3: Du kan tidligst søge 1 måned før, du er berettiget til SU. (Du er berettiget til SU i kvartalet efter, du er fyldt 18 år)

4: Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage en støttemeddelelse i din e-Boks. Det er derfor vigtigt at oprette en e-Boks. Du kan oprette en e-Boks på www.e-boks.dk

Særligt: Er du under 20 år og er/bliver udeboende, skal du have et særskilt skema for at søge SU med udeboendesats – skemaet printes ud via www.su.dk og afleveres til Elevadministrationen.

Skriv til Elevadministrationen, hvis du er udenlandsk statsborger og gerne vil søge om SU.

Ungdomskort

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Bor du for eksempel i København, kan du køre frit i hele Hovedstadsområdet. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk

Sådan søger du:

Først skal du godkendes til et Ungdomskort

1: Gå ind på www.ungdomskort.dk

2: Log ind med NemID fra forsiden trin 1 (”Søg om godkendelse”) og udfyld ansøgningen

Du vil herefter modtage en besked i din e-Boks, om ansøgningen er blevet godkendt. Når du er blevet godkendt, skal du gøre følgende:

1: Gå ind på www.ungdomskort.dk

2: Log ind med NemID – vælg trin1 og søg om godkendelse og bestil herefter dit ungdomskort

3: Upload et billede af dig selv, bestil og betal for dit ungdomskort.

Du får kortet tilsendt med posten cirka 14 dage efter, du har bestilt det. Du skal have et dansk CPR-nummer og NemID, før du kan søge om ungdomskort - læs mere på her

Hvis du har generelle spørgsmål til SU eller Ungdomskort, kan du skrive til Elevadministrationen


Sygdom og fravær

Sygdom

Hvis du er syg, skal du give skolen besked. Det skal du gøre hver sygedag inden din første lektion. Du sygemelder dig via UDDATA+ under fanen ’Skema’. Alternativt kan der sendes en mail til: hrs@hrs.dk.

Hvis du er syg i en længere periode, får du besked om at fremsende en friattest (tidligere lægeerklæring), som du selv skal betale.

Fravær

Der er mødepligt til al undervisning, og derfor registrerer vi dit fravær i UDDATA+. Vi registrerer 100% fravær uanset årsagen til dit fravær, bortset fra hvis du f.eks. deltager i elevrådsarbejde eller anden skoleaktivitet.

I UDDATA+ kan du notere årsagen til dit fravær, hvilket det anbefales, at du gør. Fraværet slettes ikke, men årsagen tages med i betragtning, når fraværet opgøres i forhold til eventuelle sanktioner. Hvis du er bekendt
med fremtidige årsager til fravær, så skal du give din lærer og/eller vejleder besked på forhånd via ’Samtaler’.

Har du for meget fravær, er du ikke studieaktiv. Det betyder, at du vil modtage 1. advarsel fra din kontaktlærer og blive indkaldt til en trivselssamtale. Fortsætter dit fravær, vil du modtage 2. advarsel og blive indkaldt til 2. trivselssamtale, hvor din kontaktlærer, studievejleder og eventuelt en afdelingsleder deltager. Hvis du herefter fortsætter med fravær, vil du modtage 3. advarsel, som også er en udmeldelse.

Læs mere om sygdom og fravær i studiehåndbogen

Uniformer

På de fleste af vores uddannelser er der timer i køkkener. Når du som elev har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Som elev har du valget mellem at købe din egen uniform eller låne en af skolen.

For nogle elever - for eksempel receptionister - drejer det sig ikke om mange timer, og derfor anbefaler vi, at de låner en uniform til de få timer.

Læs mere om uniformer.

Værdier

På Hotel- og Restaurantskolen har vi en række værdier for, hvilken skole vi er, hvilken kultur vi ønsker, og hvordan vi behandler hinanden. 

Vi har også en antimobbestrategi, da vi vil sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning. For at skabe et godt læringsmiljø skal vores elever være glade og trygge ved at gå på skolen. 

Læs mere om vores værdier og antimobbestrategi

David Schulsinger Rehof

Mangler du informationer - skriv til mig

Kommunikationskonsulent

David Schulsinger Rehof