Eksamen

Læs om skolens regler og dine rettigheder til eksamen

Praktisk info om eksamen

Hvordan bliver jeg indstillet til eksamen?

Du kan blive indstillet til eksamen, når du har fulgt undervisningen, besvaret de udleverede opgaver, og de er godkendt. Hvis ikke det er efterlevet, kan det betyde, at du ikke indstilles til eksamen.

Jeg er syg - hvad gør jeg?

Bliver du syg inden eksamen, skal du hurtigst muligt, og inden eksamen starter, ringe til skolen på tlf. 33 86 22 00 og opgive navn, cpr-nummer og holdnummer.

Du skal kunne dokumentere din sygdom ved at fremvise en friattest fra din læge for at blive tilbudt sygeeksamen. Du skal selv betale for friattesten.

Hvis du kommer for sent

Ved for sent fremmøde vurderer eksaminator, om årsagen til forsinkelsen er rimeligt begrundet og dokumenteret. I så fald kan du få tilbud om at gå til eksamen på et senere tidspunkt.

Kommer du for sent uden en gyldig grund og dokumentation, svarer det til en udeblivelse, og du har dermed brugt ét eksamensforsøg.

Hvis du har særlige behov

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, et andet modersmål end dansk eller tilsvarende vanskeligheder, kan prøven, efter konkret og individuel vurdering, tilrettelægges, så du ligestilles med de øvrige eksaminander.

Vurderingen foretages af afdelingslederen efter indstilling fra faglæreren. Der sker dog ikke en ændring i prøvens niveau med dette tilbud.

Klager

Hvis du vil klage over forhold ved prøver, skal klagen være skriftlig og begrundet. Klagen skal sendes til afdelingslederen for den pågældende uddannelse, senest 2 uger efter bedømmelsen er givet. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Får du medhold i din klage og bliver tilbudt ombedømmelse eller omprøve, kan ombedømmelsen eller omprøven resultere i en lavere karakter. Mundtlige prøver kan ikke ombedømmes.

Skolens regler for eksamen

Skolens regler for eksamen følger eksamensbekendtgørelserne for de respektive uddannelser på skolen. Du kan læse mere om eksamensbekendtgørelsen for din uddannelse på www.uvm.dk.

Plagiering

Plagiering, hvor du kopierer eller omskriver andres opgaver/tekster, er ikke tilladt. Det gælder både tidligere opgaver fra enten andre elever eller dine egne samt materiale fra bøger, internettet eller andre kilder.

Alle skriftlige opgaver skal være dit eget selvstændige arbejde. Afleverer du som en del af en gruppe, er du også ansvarlig for, at der ikke er plagiering i afsnit, som andre gruppemedlemmer har skrevet.

Vi tjekker samtlige afleverede opgaver for plagiering. Hvis du plagierer, kan det efter en konkret faglig vurdering udmunde i enten en mundtlig påtale fra læreren samt note i UDDATA+, at opgaven anses for ’ikke afleveret’, eller du kan få en skriftlig advarsel.

Du må selvfølgelig gerne opsøge viden og ideer fra andre kilder til dine opgaver. Du skal dog overholde reglen om altid at lave kildehenvisninger til de bøger, hjemmesider mv., som du anvender i din opgave og lave citationstegn, hvis du citerer andre tekster (”citat”)

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte Elevadministrationen på mail, eller du kan kontakte vores studievejledere direkte. Find deres kontaktoplysninger længere nede på siden her.

Du kan ikke se videoen, fordi du har fravalgt cookies fra YouTube. Slå marketing-cookies til og opdater siden efterfølgende for at se den. Tryk på den lille cookie i venstre hjørne for at ændre dine cookie-indstillingerne

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp ifm. eksamen eller andet skolerelateret.

Anne Mølgaard Ovesen

Anne Mølgaard Ovesen

M: aov@hrs.dk T: 33862200

Luise Mandrup Andersen

Luise Mandrup Andersen

M: lma@hrs.dk T: 33862200

Monica Loan Kim Nguyen

Monica Loan Kim Nguyen

M: mng@hrs.dk

Vibeke Ørom

Vibeke Ørom

M: vbm@hrs.dk T: 33862200