Kok søges til sejlkutterne HDMS SVANEN og HDMS THYRA

Elsker du at sejle sejlskib – eller har du en drøm om at udleve netop dette? Er du uddannet kok og trives du med at arbejde tæt sammen med andre? Så har du nu en unik mulighed for at blive en del af en lille og kompetent besætning på sejlkutteren SVANEN.

Om os

Søværnets sejlkuttere HDMS SVANEN og HDMS THYRA er skoleskibe for Søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse under sejlads hovedsageligt i danske farvande. Skibene udgør en helt særlig del af Søværnets historie, og hverdagen om bord tager udgangspunkt i en lang række af gamle traditioner.

Arbejdet om bord på sejlkutterne indebærer masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, nye relationer med mange forskellige mennesker, samt en god del eventyr og frihed.

Den faste besætning består af fire mand: skibschef, regnskabsfører, kok og dæksgast. Der påmønstrer op til seks kadetter på hvert skib af gangen, som typisk sejler med skibene i en 4 ugers periode. Du kommer til at dele et lukaf sammen med skibets dæksgast.
Vi lever alle meget tæt om bord og er gensidigt afhængige af hinanden. Arbejdsdagene kan være lange og til tider hårde, våde og kolde, vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel for besætningen.

Sejlsæsonen strækker sig fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste størstedelen af denne periode. Der planlægges dog sædvanligvis med 3 ugers sammenhængende ferie typisk i juli måned. Derudover vil der ofte være yderligere afspadsering midt på sommeren samt fri i weekenderne under tilrigning i april. Frihedsafvikling må derfor påregnes i vinterhalvåret, hvor der også vil være mulighed for at tage eventuelle kurser.
Om stillingen
Som kok på SVANEN vil du få et særdeles spændende, udfordrende og alsidigt job, hvor din primære opgave bliver at tilberede mad fra bunden til alle typer af måltider om bord.

Du får det samlede ansvar for kabyssen herunder kostplanlægning, proviantering og opbevaring, madlavning og servering. Du skal også føre kostregnskabet og forelægge dette til skibets regnskabsfører. Alle disse ansvarsområder og opgaver stiller som nævnt store krav til din ansvarlighed og selvstændighed.

Opbevaringsforholdene til mad om bord er trange og fx er der kun et enkelt køleskab og én fryser på 40 l. Fremsynethed for så vidt angår kostplan og proviantering er derfor meget vigtig. Vi planlægger som udgangspunkt på at komme i havn hver dag, hvorfor der som regel vil være mulighed for at proviantere løbende efter behov, men sejladserne kan bringe os steder eller på tidspunkter, hvor proviantering ikke er mulig. Kabyssen er udstyret med et komfur med to gasblus samt en gasovn.

Udover arbejdet i kabyssen vil du også skulle deltage aktivt på dækket under sejlads ifm. alt fra sejlhåndtering og -manøvrer, rengøring og messingpudsning – alt dette selvfølgelig i samarbejde med kadetterne og den øvrige besætning. Du vil alt efter skibets behov også komme til at deltage i vagten både i søen som rorgænger og udkig såvel som i havn.

Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af stort engagement, samarbejde og åbenhed, hvor det vigtigste fælles mål er at skabe de bedst mulige rammer for kadetternes uddannelse.

Om dig

Du er uddannet kok og har gennemført Søværnets Basisuddannelse. Såfremt sidstnævnte ikke er tilfældet, vil du skulle gennemgå basisuddannelsen i forbindelse med din ansættelse.

Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå imødekommende og korrekt uniformeret. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever og offentligheden.

Ansøgning og kontakt

Ansøgningsfrist er 7. juni 2022 og samtaler forventes afholdt uge 24. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via forsvarets hjemmeside

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef SVANEN, KL Thomas H. Scheving 3ESVAN-CH@mil.dk eller 41309882