Orienteringsdag 4. februar

På Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby OBS: Indgang gennem porten ved Kjeldsgårdsvej 1.
 • Vi mødes i Restauranten, hvor skolen kort byder velkommen
 • Herefter kaffe/kage/snacks
 • ‘Uddannelsesbazar’: Mulighed for at høre om alle skolens uddannelser og møde elever, lærere og vejledere:
  – 10. klasse
  – Erhvervsuddannelser
  – Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)
  – Htx
  – Korte oplæg om erhvervsuddannelsernes opbygning og andre praktiske spørgsmål for interesserede
  – Mulighed for at få en snak med skolens vejledere
 • Tak for i dag.