Kokke inspirerer til fællesspisning blandt unge

Aalborg Universitet og Hotel- og Restaurantskolen forsøger i fællesskab at finde nye måder at give unge sundere madvaner. Det sker i projektet Madklub på Kollegiet, hvor unge kollegianere uddannes til madlavningsambassadører.

Med pilotprojektet ”Madklub på Kollegiet” afprøves nye metoder i arbejdet med at styrke unges interesse for sund – og hjemmelavet – mad. Som led i projektet uddannes en række madlavningsambassadører i deres egne kollegiekøkkener.

Til gengæld forpligter de sig til at arrangere en række fællespisninger sammen med deres bofæller på kollegierne.

Forventningen er, at det vil sætte gang i en positiv ”fælles madlavnings- og måltids-spiral” på kollegierne, og på den måde at give et lille skub der hvor beboerne gene vil lave mad og spise sammen, men ikke rigtigt har kunne finde en anledning til at komme i gang.

Projektet vil nå mange unge

Projektet er blevet til i regi af Måltidspartnerskabet, og her hæfter sekretariatschef Claus Egeris sig ved, at projektet forsøger at nå ud til unge, der ikke i forvejen er ”madnørder”.

– Initiativet også rækker ud mod unge, for hvem madglæde og madlavningslyst måske ikke umiddelbart er i fokus, men hvor de i nok så høj grad savner muligheden for flere forpligtede fællesskaber med deres medbeboere, siger Claus Egeris.

Underviser Thomas Stig Jørgensen fra Hotel- og Restaurantskolen har stået for de tre undervisningsgange på ét af de deltagende kollegier, og det har været en stor oplevelse for ham at komme ud i de unges køkkener og møde dem i egen hverdag.

Han har givet de unge kollegianere noget af den basale madlavningsfaglighed, der efter hans mening skal til, hvis de skal kunne lave velsmagende og sund hverdagsmad.

– De har en travl hverdag, hvor der er mange andre ting at se til, end det med at få spist nogle ordentlige og sunde måltider. Grundlæggende handler det om, at de unge skal have fornuften med sig, når laver mad, så de undgår madspil. De skal sørge for at få noget sundt, der mætter og så skal de lære at kunne improvisere inden for rammerne af et lille madbudget, fortæller Thomas Stig Jørgensen.

Læs mere om projekt Madklub på Kollegiet