30217 – 1 – Ernæringslære

Fagets målpinde:

  • Kursisten kan vurdere næringsdeklarationer for enkeltretter og menuer
  • Kursisten kan producere færdige retter på en måde, så næringsindholdet i videst muligt omfang bevares
  • Kursisten kan under vejledning opnå kendskab til relevant lovgivning på ernæringsområdet
  • Kursisten kan opnå indsigt i næringsstoffernes foranring ved tilberedning og opbevaring
  • Kursisten kan producere enkelt retter og menuer i henhold til gæsters ønsker om specialkost
  • Kursisten kan redegøre for næringsstoffernes funktion i kroppen

Bedømmelse

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere der er ufaglærte og faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau, beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.