30265-3 – Det Økologiske Køkken

Du lærer at:

klargøre, tilberede, anrette og prissætte økologiske retter. Deltageren kan anvende grundtilberednings metoderne på økologiske råvarer.

Deltageren kan anvende økologiske råvarer i det almindeligt forekommende repertoire samt udvise kreativitet.

Deltageren kan tyde økologisk mærkning og producere på basis af økologisk teori og grundholdning. Deltageren kan vurdere forskelle på økologiske og konventionelle råvarer.

Deltageren kan fremstille retter i overensstemmelse med økologisk grundholdning, herunder ressource forbrug, affaldshåndtering og forsyningssikkerhed.

Deltageren kan sammensætte dagsmenuer ud fra dagens tilbud.

Varighed:

5 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere der er ufaglærte og faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau, beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.