40137 – Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:

Deltagerne har et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til at de kan nå målene i den arbejdsmarkedsuddannelse, som dansk som andetsprog skal supplere.

Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltagerne kan varetage.

Varighed:

10 dage. Kan afkortes efter behov.

Bedømmelse:

Der udstedes kursusbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har tilegnet sig uddannelsens mål.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.