40503+45917 Praktikvejleder Ern/Gastro 14.11.-15.11. + 02.12. 2019

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder.

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheden.

Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdelse i sin erhvervsuddannelse kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.

Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage)
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1 dag)

Varighed:
3,0 dage

                                                                                                                                                                                                                                                              Garantikursus