40532 – Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne F/I

Efter endt uddannelse har deltagerne afprøvet, hvad arbejdsmarkedsuddannelse er, så de bedre kan tage stilling til egne uddannelsesmuligheder i AMU.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder eller søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelse.

Mål:
Deltageren har erfaring med, hvad teoretisk og praktisk faglig undervisning i AMU kan være og har desuden overblik over relevante uddannelsesmuligheder inden for AMU. Deltageren kan derved bedre tage stilling til egne uddannelsesmuligheder i AMU-systemet.

Varighed:
Maksimal varighed: 3 dage.
Varigheden kan afkortes hvis det vurderes, at deltageren kan nå målene på kortere tid.

Bedømmelse
Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har tilegnet sig uddannelsens mål.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.