40723 – Kommunikation og konflikthåndtering for vagter

Du lære, at anvende viden om reaktionsmønstre og hensigtsmæssig adfærd ved håndtering af konflikter og kan identificere egne og andres efterreaktioner i forbindelse med håndtering af konflikter.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod vagter.

Mål:
Deltageren kan anvende viden om reaktionsmønstre og hensigtsmæssig adfærd ved håndtering af konflikter, der også kan indeholde voldsom aggression, trusler om vold eller vold. Deltageren kan anvende metoder til selvkontrol i tilspidsede eller angstprovokerende situationer. Deltageren kan identificere egne og andres efterreaktioner i forbindelse med håndtering af konflikter samt vurdere hvor og hvornår, der skal søges professionel hjælp.
Desuden kan deltageren forbedre kommunikationen i konfliktsituationer og medvirke til at fremme samarbejdet med ¿kunder¿ og kollegaer.

Varighed:
5 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.