40908 – Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden

På dette kursus lærer du bl.a. at udføre sensorisk analyse, anvende metoder og vejlede gæster i valg af drikkevarer

Kurset vil være koncentreret om smagsoplevelser og det, der sker med drikkevaren i samspil med maden.

Kursisten vil i øvelser anvende ord, udtryk og metoder til at beskrive smagsoplevelser – med repetition i sensorik og sensorisk analyse.

Kursisten vil formidle og anvende smagsoplevelser i vejledning af gæsten ved valg fra menukortet.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget med servering på restaurant og som har god erfaring i vejledning af gæsten samt et rimeligt kendskab til drikkevarer på menukortet.

Mål:

Deltageren kan udføre en sensorisk analyse af den smag, der fremkommer ved en given ret kombineret med en given drikkevare fra menukortet, med baggrund i grundlæggende viden og erfaring med sensoriske tests.

Deltageren kan anvende metoder og sprogbrug til at definere og beskrive smagsoplevelsen af en given ret med en given drikkevare fra menukortet.

Deltageren kan formidle en given smagsoplevelse til gæsten og anvende dette i vejledningen af gæsten ved valg af drikkevarer til en given menu.

Bedømmelse:

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Varighed:

2 dage

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.