40909 – Skab serviceoplevelser sammen med gæsten

På dette kursus lærer du bl.a. at skabe merværdi for dine gæster
Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan afstemme gæstens forventninger og anvende dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter og de fem sanser i sensorik til at skabe merværdi og oplevelser sammen med gæsten.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening på hoteller og restauranter.

Mål:
Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper (interaktion, forventningsafstemning og produktkendskab) til at skabe serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan anvende forventningsafstemning og dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter – på egen arbejdsplads – til at skabe merværdi i mødet med gæsten. Deltageren kan, med afsæt i virksomhedens produkt og koncept, benytte sensorik med de fem sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen) i skabelsen af serviceoplevelser sammen med gæsten.

Bedømmelse:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Varighed:
3 dage

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.