42911 – Servering og gæstebetjening ved selskaber

Uddannelsen giver kompetence til at vejlede ved planlægning og bestilling af selskaber. Deltageren kan gennemføre selskabsservering og afviklingen. Deltageren kan klargøre lokaler til selskaber og udføre kreativ opdækning samt følge op på arrangementet med hensyn til afregning og evaluering med gæsten.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig primært til den ufaglærte tjener på restauranter, hoteller, kroer, herregårde og slotte m.fl., som udbyder selskaber.

Mål:
Deltageren kan modtage gæster og vejlede ved planlægning og bestilling af selskaber samt yde almindelig gæstebetjening. Deltageren kan sammensætte passende selskabsmenu med tilhørende drikkevarer samt prissætte arrangementet. Deltageren kan indrette og klargøre lokaler til selskaber ud fra kendskab til interiørets betydning for gæsternes velbehag. Deltageren kan udføre faglig korrekt opdækning samt anvende kreativitet ved udførelse og bestilling hos blomsterhandleren af dekorations-opgaver med blomster/frugt /grønt, under hensyntagen til sæson, særpræg samt anledning. Deltageren kan servere selskabsmenuer og forestå afvikling af selskaber mht. kutymer for taler, sange, musik m.v. samt fremstille de mest almindelige drinks. Deltageren kan foretage afrydning samt følge op på arrangementet med hensyn til afregning og evaluering med gæsten. Deltageren kan servere ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt samt udføre arbejdet under passende miljømæssige hensyn. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Varighed:
3,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.