43735 – Bæredygtighed på hotel og restaurant

Deltageren kan forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte det i relation til en virksomheds samlede økonomi og formulerede miljømålsætninger.

På baggrund af viden om området kan deltageren ved en gennemgang af egne arbejdsområder registrere og medvirke til at reducere virksomhedens ressourceforbrug og brug af miljøbelastende produkter.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig primært mod ikke-faglærte medarbejdere, som arbejder inden for restaurant- og hotelbranchen.

Mål:

Deltageren kan forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte det i relation til en virksomheds samlede økonomi.

Deltageren kan gennemgå og registrere ressourceforbruget og brugen af miljøbelastende produkter inden for egne arbejdsområder, og relatere dette til de miljømålsætninger, virksomheden har formuleret.

Deltageren kan i udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere virksomhedens ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af viden om området.

Varighed:

2,0

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.