43894 – Servering og service i restauranten

Deltageren kan varetage opdækning, tallerkenservering og afrydning i a la carte-, café- og kantinevirksomheder. Deltageren kan foretage servering af morgenmad og brunch samt varme og kolde drikke. Deltageren kan gæstebetjene og servicere med et højt serviceniveau. Deltageren kan prissætte menu og vine samt foretage opgørelse og afregning af den daglige omsætning.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig primært til den ufaglærte tjener på restauranter, hoteller, kroer, herregårde og slotte m.fl.

Mål:
Deltageren kan forestå opdækningen i a la carte-, café- og kantinevirksomheder samt foretage afrydning på korrekt vis. Deltageren kan varetage tallerkenservering og servering af morgenmad og brunch samt varme og kolde drikkevarer. Deltageren kan i gæstebetjeningen respektfuldt afdække og imødekomme gæstens ønsker og behov. Deltageren kan servicere med forståelse for betydningen af et højt serviceniveau for den aktuelle forretning og for restaurantbranchen som helhed. Deltageren kan prissætte menu og vine samt foretage opgørelse og afregning af den daglige omsætning. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Varighed:
3,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.