4428-2 – Leve-bo miljø – brugeren i centrum

Leve-bo-miljø – brugeren i centrum er et enkeltfag fra uddannelsen til Ernæringsassistent.

Faget giver forudsætninger for at arbejde pædagogisk med kost i leve-bo-miljøer.

Målgruppe:

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller gerne vil arbejde pædagogisk med kost og madfremstilling i leve-bo-miljøer eller tilsvarende.

Mål:

Målet er, at du kan anvende kommunikationsteorier som et led til at motivere brugeren i de daglige arbejdsopgaver, og at du kan handle under hensyn til etik og moral.Du kan selvstændigt planlægge og gennemføre vejledningsopgaver inden for kostområdet, og du kan inddrage maden i det pædagogiske arbejde i dialog med brugeren.Du har indsigt i relevante sygdomme, der ikke er kostrelaterede, og du kan analysere brugerens behov og indgå som en aktiv støtte og vejleder såvel ihverdagen som ved en kostomlægning.Du har indsigt i tværfagligt samarbejde og kan skabe rammer, der fremmer brugerindflydelse og service.Du kan desuden udarbejde hygiejneregler for brugerne, der er medarbejdere ved den praktiske madlavning.

Varighed:

5 dage.

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.