4431-2 – Måltider tilpasset brugerens behov

Måltider tilpasset brugerens behov er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent.

Du får forudsætninger for at anvende brugerundersøgelser som udgangspunkt for at planlægge og tilberede mad til forskellige målgrupper.

Målgruppe:

Faget henvender sig til personer, som i deres job, fx i et institutionskøkken, på en skole mv., gerne vil arbejde professionelt med brugernes behov og ønsker.

Mål:

Målet er, at du kan vurdere forskellige metoder til indsamling af data til brugerundersøgelser om mad.

Du lærer at bearbejde og vurdere eksisterende brugerundersøgelser og bruge undersøgelserne til at udvikle nye madkoncepter.

Kurset lægger særlig vægt på, at du selv kan planlægge og fremstille måltider, dels med afsæt i køkkenets overordnede rammer, dels ud fra brugernes behov og ønsker, fx behov og ønsker fra brugere med anden kulturel baggrund end dansk.

Varighed:

5 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.