45283 – Forandringsparathed ved produktionsomlægning

Deltageren kan på baggrund af erhvervet viden om større produktionsmæssige og organisatoriske ændringers indflydelse på menneskelige og samarbejdsmæssige forhold medvirke aktivt i ændrings- og udviklingsprocesser i maskinindustrielle produktionsvirksomheder.

Deltageren kan således, både fra sin egen organisatoriske placering og ved deltagelse i medbestemmende teams, medvirke aktivt ved indkøring af nye metoder og produktionstekniske styringssystemer.

Deltageren kan medvirke ved udarbejdelse og opfølgning af egen og andres teknisk-faglige og almene opkvalificering i forbindelse med produktionsmæssige og organisatoriske omlægninger.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder i industrielle produktionsvirksomheder

Mål:

På uddannelsen opnår deltageren viden om større produktionsmæssige og organisatoriske ændringers indflydelse på menneskelige og samarbejdsmæssige forhold i virksomheden.
Deltageren lærer via deltagelse i medbestemmende teams at medvirke ved ændringsprocesser i virksomheden.

Varighed:

5 dage

Bedømmelse:

AMU-uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.