45361 – IT og produktionsstyring for medarbejdere

På kurset lærer du at anvende virksomhedens IT til at søge og registrere informationer om et produktionsgrundlag.

Du lærer også at identificere flaskehalse og rette op på disse i produktionsplanen.

Målgruppe:

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Mål:

Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produktionsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapacitet.

Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, her-under identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer.

Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug.

Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate.

Varighed:

5,0 dage.

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.