45369 – Videndeling og læring for medarbejdere

På kurset lærer du at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende og skabe netværk til erfaringsudveksling.

Målgruppe:

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål:

På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.

Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Varighed:

3 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.