45495 – Fisk og skaldyr i restaurant og kantine

Deltageren kan kvalitetsvurdere og arbejde med saltvands- og ferskvandsfisk samt skaldyr og bløddyr.

Deltageren kan anvende fisk og skaldyr som inspiration ved fremstilling af hovedretter og ved fremstilling af retter til buffet.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering.

Mål:

Deltageren kan kvalitetsvurdere og arbejde med saltvands- og ferskvandsfisk samt skaldyr og bløddyr.

Deltageren kan anvende fisk og skaldyr som inspiration ved fremstilling af hovedretter og ved fremstilling af retter til buffet og receptioner.

Deltageren kan endvidere efterleve gældende hygiejneregler inden for arbejdsområdet.

Varighed:

4 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.