45874 – Smagen i centrum

Rundt om smagen – smagssansen, tilsmagning og smag i relation til brugernes behov og forventninger
Du lærer bl.a.:
at blive bevidst om egen smagssans på baggrund af grundlæggende viden om de fem grundsmage;
at anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning;
at anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og forventninger;
at inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.