45874 – Smagen i centrum

Rundt om smagen – smagssansen, tilsmagning og smag i relation til brugernes behov og forventninger

Du lærer bl.a.:

  • at blive bevidst om egen smagssans på baggrund af grundlæggende viden om de fem grundsmage
  • at anvende en praktisk metode til at foretage tilsmagning
  • at anvende viden om grundsmage i relation til brugernes behov og forventninger
  • at inddrage viden om grundsmage og tilsmagning i forhold til sammensætning og tilberedning af små og store måltider

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af mad i restaurant, kantine og catering.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.