45944 – Bagning med surdej i produktionskøkkener

Deltageren kan fremstille, passe og kvalitetsvurdere forskellige former for surdej. Deltageren får indsigt i bageteknik og ingrediensernes funktion, når brød, madbrød og boller bages med surdej. Deltageren kan bedømme færdigbagt brød, madbrød og boller og tilgodese brugergruppers behov og ønsker.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madfremstilling i produktionskøkkener.

Mål:
Deltageren kan fremstille og passe forskellige former for surdej på baggrund af grundlæggende viden om surdej. Deltageren kan anvende surdej til at bage brød, madbrød og boller ud fra indsigt i bageteknik og ingrediensernes funktionelle egenskaber. Deltageren kan kvalitetsvurdere surdej og bedømme brød, madbrød og boller bagt med surdej med henblik på at udvikle smagen og tilgodese brugergruppernes ønsker og behov.

Varighed:
2,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.