46538 – Branchejura og erstatning i hotelbranchen

Hvordan skal du forholde dig til regler, krav og gebyrer? 

Deltagerne kan i deres daglige arbejde håndtere afbestillingsreglerne herunder opgøre godtgørelseskrav, afdække no-show eller forsinkelse, forholde sig til områdets momsproblematikker, anvende begreberne depositum og reservationsgebyr korrekt samt forholde sig til tabsbegrænsningspligt og omplacering.

Deltagerne kan håndtere lettere juridiske problemstillinger i forbindelse med, at gæster påberåber sig erstatning for mistede effekter.

Deltagerne kan udarbejde forretningsgange for virksomheden i forbindelse med håndtering af garderobeansvar, ansvarsfraskrivelse, hittegods, mangelfuld levering af tjenesteydelser og erstatningsregler.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget i reception eller administration i forbindelse med bestilling af ophold eller arrangementer .

 Varighed:

1 dag

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.