46862 – Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening 28.-29. oktober 2019

Styrk dine internationale kompetencer og lær at levere gæsteservice på tværs af kultur, omgangsformer og normer.

På kurset ‘Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen’ lærer du bl.a.:

  • agere hensigtsmæssigt på internationale gæsters særlige ønsker og behov ud fra en forståelse af kulturel forskellighed og basal kendskab til oversøiske og europæiske kulturskikke, omgangsformer og normer.
  • ved hjælp af verbal og nonverbal kommunikationsforståelse at udføre konkrete servicehandlinger og styrke relationen til alle gæstetyper uanset deres nationalitet.
  • at levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters forventninger og kulturelle baggrund.
  • med gæstens behov i fokus at initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Varighed:
2 dage

Bedømmelse:
Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Pris
Deltagerbetaling: Kr. 248,00
(AMU-målgruppe: ufaglærte samt faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau) Der kan søges VEU-godtgørelse for de dage man aktivt deltager i kurset.
Fuld pris: Kr. 1.412,80
(UDEN for AMU-målgruppe: alle med en højere uddannelse f.eks. pædagog) Der kan IKKE søges VEU-godtgørelse på grund af den højere uddannelse.