47308 – Gårsdagens overproduktion

Deltagerne kan udvælge og vurdere egnede fødevarer fra tidligere overproduktioner til kreativ genanvendelse, således at disse fremstår indbydende og appetitlige.

Deltageren kan anvende overskudsmad i ernæringsrigtige og velsmagende retter under hensyn til hygiejne.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling til brugergrupper med varieret behov for ernæring.

Mål:

Med indsigt i hygiejne kan deltageren vurdere og udvælge fødevarer fra en overproduktion, som er egnet til at indgå i nye måltider.

Deltageren kan kreativt anvende overskuddet af mad og råvarer fra tidligere produktion i ernæringsrigtige og velsmagende kolde, lune eller varme retter til forskellige brugergrupper.

Deltageren kan forarbejde gårsdagens overskud til brug for appetitlig anretning og indbydende pyntning af måltider.

Varighed:

2,0 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.