47343 – Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen

Efter uddannelsen kan deltageren fastholde og udbygge butikkens kundeloyalitet samt synliggøre butikkens profil via sociale medier. Deltageren kan i arbejdet anvende konkrete teknikker til dialog med kunderne.

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsvirksomheder, der arbejder med eller ønsker at øge butikkens kundeloyalitet.

Mål:
Deltageren opnår kendskab til og kan anvende sociale medieplatforme med afsæt i detailhandelsvirksomhedens målsætning til at fastholde og udbygge kundeloyalitet.

Deltageren er bevidst om brugeradfærd på de sociale medier.

Deltageren kan anvende konkrete teknikker til dialog med butikkens kunder via forskellige sociale medier, fx teknikker der støtter op om kundernes kommunikation om produkterne, eller som inddrager kunderne i udvikling af nye produkter.

Deltageren har forståelse for detailhandelsvirksomhedens koncept med henblik på vedligeholdelse af kundeloyalitet.

Varighed:
2,0 dage

Bedømmelse:
Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Pris:
Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.
Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen vil den korrekte pris være påført.