47519 – Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse

På kurset ‘Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse’ lærer du at:

  • planlægge og opbygge et grundforråd efter en given årstid samt anvende hensigtsmæssige konserveringsmetoder
  • fremstille og anrette æstetiske madretter ved brug af årstidsbestemt forrådslager med kendskab til sensorik og konsistensers betydning for en optimal smagsoplevelse.

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, faglærte som ufaglærte, der er beskæftiget med madfremstilling i kantiner, caféer, restaurationskøkkener og lignende

Mål:

Deltageren kan planlægge og opbygge et grundforråd efter en given årstid samt anvende hensigtsmæssige konserveringsmetoder.

Deltageren kan fremstille og anrette æstetiske madretter ved brug af årstidsbestemt forrådslager med kendskab til sensorik og konsistensers betydning for en optimal smagsoplevelse.

Deltageren kan planlægge sæsonens indkøb af råvarer med henblik på optimering af forrådslageret – herunder anvendelse af overskuddet fra en given tilberedning.

Varighed:

2,0 dage

Bedømmelse:

Uddannelsesstedet skal udstede et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.