Turister og turisme i gæstebetjeningen

På dette kursus lærer du bl.a.:

  • at inddrage viden om turisme og turister i gæstebetjeningen
  • at servicere gæsten under hensyntagen til forskellige kulturers sædvaner, spisevaner, religioner og handikap.
  • at vejlede gæsten i oplevelsesmuligheder i relation til den danske geografi og infrastruktur under hensyn til gæstens forskelligartede behov.
  • informere om udflugtsmål med tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse samt kunne inddrage turisterhvervets organisationer i vejledning og planlægning af aktiviteter.

Varighed:

2 dage

Bedømmelse:

Hotel- og Restaurantskolen udsteder et AMU-uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Pris:

Deltagergebyret ligger mellem 130,00-180,00 kr. pr. dag pr. deltager.

Når et kursus er udbudt i Kursuskalenderen, vil den korrekte pris være påført.